Page 14 - SELOS-2019-interaktivny-katalog
P. 14

Magnetické pásky
  FLEXIBILNÉ  MAGNETY MAGNETICKÉ PÁSKY

      MAGNETICKÁ PÁSKA STANDARD


  MAGNETICKÉ  MATERIÁLY Magnetické pásky v štandardnej                 Cena od:
      kvalite. Nemagnetická strana je
      hnedá, matná biela, alebo samo-
      lepiaca. Páska sa ľahko strihá na
      potrebnú dĺžku. Použiteľná na
      označovanie regálov, kovových                          7,94 €
      skríň, na fotografie, reklamné ta-
      bule, ako učebná pomôcka, alebo
  MAGNETICKÉ  SYSTÉMY nie, organizovanie a modelovanie.
      pomôcka na hranie, na plánova-       Magnetická páska STANDARD   Šírka     Dĺžka          Obj. číslo/vyhotovenie
       hrúbka magnetu: 0.70 mm                  Hnedá      Biele    Samolepiace
             10 - 100 mm
       šírka:
  PANTOGRAFICKÉ  STROJE TECNOSPIRO dĺžka rolky:  10 m 10 mm 10 m 12.100     12.110     12.120
                      15 mm
                                    12.101
                             10 m
                                                   12.121
                                            12.111
       vyhotovenie:
             hnedé,
                      20 mm
                                                   12.122
                                    12.102
                                            12.112
                             10 m

             biele matné,
                                    12.103
                                            12.113
                             10 m
                                                   12.123
                      25 mm

             samolepiace

                                                   12.125
                             10 m
                                    12.105
                                            12.115
                      40 mm
       U bieleho a samolepiaceho vyho- 30 mm    10 m     12.104     12.114     12.124
       tovenia je celková hrúbka pásky  50 mm   10 m     12.106     12.116     12.126
                      60 mm
                                    12.197
                             10 m
                                            12.217
                                                   12.226
       0.90 mm
  KOVOOBRÁBACIE  STROJE EMCO      100 mm     10 m     12.199     12.219     12.228
                                    12.198
                                                   12.227
                      70 mm
                             10 m
                                            12.218
                      80 mm
                             10 m
                                                   12.229
                                    12.200
                                            12.220
                      90 mm
                                            12.221
                             10 m
                                                   12.230
                                    12.201
      MAGNETICKÁ PÁSKA PREMIUM
                                               Cena od:
      Táto magnetická páska sa vyzna-                      2,98 € / m
  STROJE  MAXION čuje vysokou priľnavosťou, pre-
      tože je axiálne magnetizovaná
      (obojstranne magnetická).
      Tento typ magnetickej pásky nájde
      uplatnenie všade tam, kde je po-
  NÁSTROJE A NÁRADIE  užitie silných neodymových mag-
      netov drahé, alebo dokonca ne-
      účelné. Použitie okrem iného
      vo výrobe malých magnetických
      systémov pre priemyselné pou-
   BDS
      žitie, ako sú držiaky náradia, vo-
                      Obj. č.
      dováh, pravítok a podobne. Táto  12.310  Hrúbka (mm)  Šírka pásky (mm) Dĺžka rolky (m) Magnetizácia
  NÁSTROJE A NÁRADIE  obrábateľná vŕtaním, strihaním         12.313 4.0 12.0 50    axiálna
                                             50
                              3.0
                                                   axiálna
                                     8.5
      magnetická páska je mechanicky
                                                   axiálna
                      12.314
                                     9.0
                              6.0
                                             50
      a frézovaním.
   RUKO
       SPÔSOB MAGNETIZÁCIE
                   Magnetickú pásku anizotropnú je možné na objednávku vyhotoviť aj v špeciálne tvarovaných profiloch.
                   Takéto špeciálne profily sa používajú napr. vo dverách sprchovacích kútov, prenosných deliacich stien (prie-
                   čok), okenných rámov, klimatizácií, atď.
           AXIÁLNA
  NÁSTROJOVÉ  UPÍNAČE S.C.M. www.magnety.sk 14      Kontakt               032 2851 300
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19