Page 9 - SELOS-2019-interaktivny-katalog
P. 9

Magnetické fólie
                                                          FLEXIBILNÉ  MAGNETY

     MAGNETICKÁ FÓLIA PREMIUM


     Magnetická fólia PREMIUM má
     väčšiu prídržnú silu ako tradič-
     ná magnetická fólia pri rovna-                         Cena od:
     kej alebo aj menšej hrúbke. Jej
     výhodou je možnosť nasadiť na                        6,04 €          MAGNETICKÉ
     rovnakú aplikáciu tenšiu fóliu, čo                                     MATERIÁLY
     umožňuje šetriť na prepravných
     a skladovacích nákladoch. Bežne
     je magnetizovaná jednostranne
     viacpólovo, pre niektoré aplikácie  VEĽMI
     je možné ju zmagnetizovať oboj- SILNÁ
     stranne viacpólovo alebo axiálne.

                   SPÔSOB MAGNETIZÁCIE                              MAGNETICKÉ  SYSTÉMY
                              Magnetická fólia PREMIUM
                                Obj. č. Povrchová  Hrúbka Šírka rolky Dĺžka rolky
     MAGNETICKÁ ŠTANDARDNÝ FORMÁT JEDNOSTRANNÁ VIACPÓLOVÁ     úprava  (mm)   (mm)    (m)
                                11.113  hnedá   0.35   620    15
                                11.114       0.50   620    15
                                11.143 samolepiaca  0.35  620    15      PANTOGRAFICKÉ  STROJE TECNOSPIRO
                                11.144       0.50   620    15

                              Na požiadanie je možné magnetické fólie dodať aj narezané na hárky, štandardné
                              tvary, prípadne špeciálne tvarované symboly.


                                                          KOVOOBRÁBACIE  STROJE EMCO
     SOLVENTMAG


     SolventMag ja magnetická fó-
     lia vhodná na širokoformátovú
     digitálnu tlač na profesionál-                         Cena od:
     nych atramentových tlačiarňach
     používajúcich atramenty typu                        11,07 €
     solvent a eco-solvent. Základ
     tvorí štandardná magnetická
     fólia, ktorá je laminovaná špe-                                    STROJE  MAXION
     ciálnym povrchom vhodným
     pre tlač technológiami solvent
     a eco-solvent. Tieto fólie sú kom-
     patibilné s tlačiarňami Mimaki,
     Roland, Mutoh Falcon, ktoré
     majú transportný systém vyrobe-           Obj. č. Povrchová  Hrúbka Šírka rolky Dĺžka rolky NÁSTROJE A NÁRADIE
     ný z nemagnetického materiálu.               úprava  (mm)   (mm)    (m)
     Štandardne ponúkame Solven-            11.400 Biela matná 0.4   1 020   15       BDS
     tMag v hrúbkach 0.4, 0.5 mm           11.410 Biela lesklá 0.4  1 020   15
     v rolke dĺžky 15 m, šírka rolky je          11.420 Biela matná 0.5   1 020   15
     1020 mm v matnom bielom a lesk-           11.430 Biela lesklá 0.5  1 020   15
     lom bielom vyhotovení.
                              Na požiadanie je možné magnetické fólie dodať aj narezané na hárky, štandardné
                   SPÔSOB MAGNETIZÁCIE  tvary, prípadne špeciálne tvarované symboly.      NÁSTROJE A NÁRADIE


     MAGNETICKÁ ŠTANDARDNÝ FORMÁT JEDNOSTRANNÁ VIACPÓLOVÁ                           RUKO
                                                          NÁSTROJOVÉ  UPÍNAČE S.C.M.


        032 2851 300            Kontakt         9        www.magnety.sk
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14