Page 15 - SELOS-2019-interaktivny-katalog
P. 15

Magnetické pásky
                                                          FLEXIBILNÉ  MAGNETY

     MAGNETICKÉ PÁSKY PRE VÝSTAVNÍCTVO


     Tieto typy magnetických pások sa
     využívajú pri tvorbe reklamných
     stien, pop-up stojanov, vo výstav-
     níctve a pod. Umožňujú rýchlu in-
     štaláciu a výmenu grafiky na sto-                                     MAGNETICKÉ
     jane, stene alebo inej konštrukcii.                                     MATERIÁLY
     Tieto typy pások sa vyrábajú
     v hrúbke 1.5 mm aby bola za-
     istená dostatočná prídržná sila                         Cena od:
     a zvyčajne v samolepiacom vyho-                       81,00 €
     tovení, pričom samolepiaca vrs-
     tva môže byť štandardná alebo  SPÔSOB MAGNETIZÁCIE
     penová.                                                  MAGNETICKÉ
     Existujú dva spôsoby použitia:                                       SYSTÉMY
     - kombinácia magnetickej pásky  JEDNOSTRANNÁ VIACPÓLOVÁ
      a oceľového podkladu (alebo
      ferroflex, kovová páska)
     - kombinácia dvoch magnetic- Extrudované magnetické pásky
      kých pások         Obj. č.  Povrchová  Magnetizácia  Hrúbka  Šírka pásky  Dĺžka rolky
                         úprava           (mm)    (mm)     (m)      PANTOGRAFICKÉ  STROJE TECNOSPIRO
                         štandardná  jednostranná
                   12.503                 1.5     12.7    30
                        samolepiaca  viacpólová
                         penová   jednostranná
                   12.504                2.5 (1.5 + 1.0) 12.7   30
                        samolepiaca  viacpólová
                         štandardná  jednostranná
                   12.507                 1.5     25.4    30
                        samolepiaca  viacpólová
                         štandardná  jednostranná
                   12.509                 1.5     20.0    30
                        samolepiaca  viacpólová                      KOVOOBRÁBACIE  STROJE EMCO
                         penová   jednostranná
                   12.510                2.5 (1.5 + 1.0) 20.0   30
                        samolepiaca  viacpólová
     Magnetické pásky pre výstavníc-
     tvo predstavujú rýchlu a cenovo
     priaznivú montáž fotografií, gra-
     fík a krytov skladacích reklam-                         Cena od:
     ných panelov alebo výstavných
     stojanov. Širšia páska (25.4 mm)                   1,44 € / m           STROJE  MAXION
     slúži ako podklad, na ktorý sa pri-
     pevňujú užšie magnetické pásky
     (12.7 mm), ktoré sú nalepené na
     grafike pomocou samolepiacej
     vrstvy.                           SPÔSOB MAGNETIZÁCIE
                                     12,7 mm  12,7 mm             NÁSTROJE A NÁRADIE
                                                samolepiaca vrstva   BDS                                        25,4 mm
                  Extrudované magnetické pásky pre výstavníctvo                  NÁSTROJE A NÁRADIE

                   Obj. č.  Povrchová  Magnetizácia  Hrúbka  Šírka pásky  Dĺžka rolky
                         úprava           (mm)    (mm)     (m)       RUKO
                         štandardná  jednostranná
                   12.505                 1.5     12.7    30
                        samolepiaca  3-pólová
                         štandardná  jednostranná
                   12.506                 1.5     25.4    30
                        samolepiaca  5-pólová
                                                          NÁSTROJOVÉ  UPÍNAČE S.C.M.


        032 2851 300            Kontakt        15        www.magnety.sk
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20