Page 11 - SELOS-2019-interaktivny-katalog
P. 11

Magnetické fólie
                                                          FLEXIBILNÉ  MAGNETY

     PODKLADY PRE MAGNETICKÉ FÓLIE A MAGNETY


     Tieto materiály slúžia na vytvorenie magneticky vodivej plochy pre  - Ferroflex fólie
     magnetické fólie a permanentné magnety, ak takáto plocha nie je   - Kovové pásky
     k dispozícii. Do tejto skupiny patria nasledovné produkty: - Magnetické farby a omietky


     Ferroflex                                                 MAGNETICKÉ  MATERIÁLY
     - flexibilný podkladový materiál                        Cena od:
     hrúbky 0.4 a 0.7 mm, vyhotove-
     nia: hnedé, biele matné, samole-                     5,94 € / m
     piace. Šírka zvitku 620 mm, dodá-
     vaný v rolkách alebo narezaný na
     požadované rozmery. Biele mat-
     né vyhotovenie je potlačovateľné                                     MAGNETICKÉ
     sieťotlačou. Ferroflex je použiteľ- Ferroflex                               SYSTÉMY
     ný na výrobu magnetických tabúľ,
     ktoré sú vďaka použitiu ferrofle- Obj. č. Povrchová úprava Hrúbka   Šírka rolky  Dĺžka rolky
     xu ľahšie, tvorbu magnetických              (mm)      (mm)      (m)
     plôch, ktoré by sa inak nedali  11.990         0.4      620      30
     vytvoriť (zaoblené plochy, zložité  11.994 hnedá      0.7      620      10
     tvary, magnetické hry).    11.980             0.4      620      30        STROJE TECNOSPIRO
                    11.984    biela matná    0.7      620      10       PANTOGRAFICKÉ
                    11.970    samolepiaca    0.4      620      30
                    11.974             0.7      620      10
                    11.982             0.5      620      30
     NEMAGNETICKÁ         11.986    biela lesklá   0.7      620      10     Kovové pásky                                    Cena od:        KOVOOBRÁBACIE  STROJE EMCO
     - biela kovová páska, z jednej stra-
     ny samolepiaca. Použitie v kan-                  2,81 € / mm
     celáriach, v domácnostiach v kom-
     binácii s kancelárskymi magnetmi.
                  Kovové pásky
     NEMAGNETICKÁ                                               STROJE  MAXION
                    Obj. č.  Povrchová úprava Hrúbka    Šírka rolky  Dĺžka rolky
                                   (mm)      (mm)      (m)
                    12.401  penové samolepiace 1.0 (0.2 + 0.8) 13      30
                    21.600  penové samolepiace 1.5 (0.5 + 1.0) 35      5     Magnetická farba                                             NÁSTROJE A NÁRADIE
     Magnetická farba na vodnej báze,
     jednoducho aplikovateľná na vnú-                          Cena od:         BDS
     torné steny, rýchlo zasychá. Môže
     byť použitá samostatne alebo                    21,00 € / ks
     prekrytá inou farbou na steny.
     Vhodná na vytvorenie magne-
     tického podkladu pre magnetky,             Magnetická farba                NÁSTROJE A NÁRADIE
     kancelárske a iné magnety. Farba
     je netoxická, neobsahuje rozpúš-                Obj. č.   Objem    Výdatnosť     RUKO
     ťadlá ako napr. formaldehyd.                  11.500    1.0 l    ≤2.0 m 2
                                     11.505    2.5 l    ≤5.0 m 2
                                     11.510    5.0 l    ≤10.0 m
                                                    2
                                                          NÁSTROJOVÉ  UPÍNAČE S.C.M.


        032 2851 300            Kontakt        11        www.magnety.sk
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16