Page 19 - SELOS-2019-interaktivny-katalog
P. 19

Magnetické tašky
                                                          FLEXIBILNÉ  MAGNETY

     MAGNETICKÉ TAŠKY


     Oblasti a šírka použitia
     V oblasti výroby, skladovania a expedície je
     veľa činností, pri ktorých sa musia spolu s to-
     varom presúvať aj dokumenty a tie sú často
     ešte dopĺňané alebo upravované. Magnetické
     tašky sa výborne hodia k uloženiu preprav-                             MAGNETICKÉ  MATERIÁLY
     ných dokumentov, výkresov, označení, schém,
     popisu tovaru, fotografií a všetkého, čo má
     byť dočasne, rýchlo, bezpečne a spoľahlivo
     chránené a viditeľne uložené.

     Typ 1 (15.001 - 15.009) - Ohybná magnetic-
     ká fólia, vrchná vrstva biela PVC fólia. Hrúbka                              MAGNETICKÉ
     materiálu 0.90 mm. Navarené vrecko z pevnej                                 SYSTÉMY
     (0.4 mm) čírej PVC fólie, z jednej strany otvo-
     rené, aby bolo možné vložiť dovnútra papier.
     Spodná strana po celej ploche magnetická, čo
     zabezpečuje optimálne priľnutie magnetickej
     tašky na všetky rovné a zaoblené plochy.

     Typ 2 (15.101 – 15.102) - Pevné vyhotovenie                                PANTOGRAFICKÉ  STROJE TECNOSPIRO
     s modrou spodnou fóliou a čírou vrchnou fó-
     liou pre namáhané a mnohonásobné použitie   15.001-15.009
     na mriežkových paletách, regáloch, obrob-
     koch. Spodná fólia je zdvojená, čím je pod-              15.101-15.102
     statne zvýšená trvanlivosť a pevnosť tašky.
     Magnetickú tašku držia 4 magnety v každej
     polohe bezpečne a silno. Pre použitie vo von-                               KOVOOBRÁBACIE
     kajšom prostredí, alebo vo výrobe v prašnom                                 STROJE EMCO
     a znečistenom prostredí dodávame tašky
     s ochranným krytom, kde je otvor uzavretý                  Cena od:
                                              3,81 €
     a obsah chránený.
     Možnosť potlače obalu vlastným textom, ale-
     bo grafikou.

                                                          STROJE  MAXION
                         Obj. číslo            Rozmer
                         15.007     110 x 77 mm   pre formát A7   na dĺžku
                         15.006    155 x 110 mm   pre formát A6   na dĺžku
                         15.001    158 x 113 mm   pre formát A6   na výšku
                         15.002    215 x 155 mm   pre formát A5   na výšku
                         15.005    220 x 150 mm   pre formát A5   na dĺžku     NÁSTROJE A NÁRADIE
                         15.003    300 x 215 mm   pre formát A4   na výšku
                         15.009    425 x 305 mm   pre formát A3   na výšku
                         15.004     200 x 87 mm            na dĺžku       BDS
                         15.101    160 x 220 mm   pre formát A5   na šírku
                         15.102    310 x 220 mm   pre formát A4   na výšku
                                                          NÁSTROJE A NÁRADIE  RUKO

                                                          NÁSTROJOVÉ  UPÍNAČE S.C.M.


        032 2851 300            Kontakt        19        www.magnety.sk
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24