Page 30 - SELOS-2019-interaktivny-katalog
P. 30

Neodymy
  FLEXIBILNÉ  MAGNETY NEODYMY – DISKY, DIAMETRÁLNA MAGNETIZÁCIA
                                               Cena od:
      Magnetizované diametrálne
      Maximálna pracovná teplota štan-                        0,46 €
      dardne +80°C
  MAGNETICKÉ  MATERIÁLY


  MAGNETICKÉ  SYSTÉMY          Obj. č.    D  Rozmery (mm) H    Hmotnosť (g) Prídržná sila* (N)


                     351.412
                                                   4.3
                                           0.63
                     351.426    4 6   x x   3 3    0.28      2.1
                            6
                     351.435    10    x x x  10     2.12      11.2
                                                   6.6
                            8
                     351.445
                                           1.49
                                                   8.0
                                     4
  PANTOGRAFICKÉ  STROJE TECNOSPIRO * Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
                                     4
                                           2.36
                     351.464
                   povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg  10 N). V mimoriadnych prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
                                      �
                   sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
       Iné rozmery na požiadanie. Dos-
       tupnosť každého rozmeru zistíte
  KOVOOBRÁBACIE  STROJE EMCO
       on-line na našej web stránke.

  STROJE  MAXION  NÁSTROJE A NÁRADIE  BDS


  NÁSTROJE A NÁRADIE  RUKO

  NÁSTROJOVÉ  UPÍNAČE S.C.M. www.magnety.sk 30      Kontakt               032 2851 300
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35