Page 29 - SELOS-2019-interaktivny-katalog
P. 29

Neodymy
                                                          FLEXIBILNÉ  MAGNETY

     NEODYMY – TOROID SO ZAHĹBENÍM 90°, ANIZOTROP


     NdFeB, anizotrop
     Magnetizované po hrúbke H (axiálne)                        Cena od:
     Maximálna pracovná teplota 80°C                        1,20 €
                                                          MAGNETICKÉ  MATERIÁLY
     štandardne           90
                  Obj. č.        Rozmery (mm)        Hmotnosť (g) Prídržná sila*
                                                   (N)
           ød 2
                       D   /  d1   /  d2  x   H
     N             354.210 14.0  /  4.3  /  11.0  x   3.0   2.3    27.0      MAGNETICKÉ
                H  354.230 20.0  /  4.5  /  9.5  x   4.0   9.0    61.0       SYSTÉMY
                  354.260 25.0  /  4.5  /  9.5  x   4.0   14.0    69.0
     S     ød 1      354.280 35.0  /  4.5  /  9.5  x   4.0   28.0    112.0
                  354.300 40.0  /  4.5  /  9.5  x   4.0   37.0    127.0
           øD       354.340 50.0  /  4.5  /  9.5  x   4.0   58.0    157.0
                                                          PANTOGRAFICKÉ
                   Iné rozmery na požiadanie. Dostupnosť každého rozmeru zistíte on-line na našej web stránke. STROJE TECNOSPIRO

     NEODYMY – DISKY, SAMOLEPIACE     Magnetizované po hrúbke H (axi- možné ukryť do vnútra krabice.
     álne), maximálna pracovná teplo- Každý rozmer je magnetovaný         Cena od:        KOVOOBRÁBACIE  STROJE EMCO
     ta +80°C, kvalita N35, niklovaná  do páru, ako samolepiaca vrstva      0,28 €
     povrchová úprava, z jednej stra- je použitá prémiová kvalita, ktorá
     ny nanesená samolepiaca vrstva  zabezpečí vynikajúcu silu lepenia
     (3M 467).        na podklad (3M, typ 467).
     Toto vyhotovenie je ideálne pre
     výrobu magnetických zámkov pre
     krabice tam, kde magnet nie je
                                                          STROJE
                    Obj. č.      Rozmery (mm)      Hmotnosť (g) Prídržná sila* (N)   MAXION
                           D    x    H
                   351.626    6    x    1      0.4       2.9
                   351.652    10    x    1      1.2       5.0
                   351.670    12    x    1      1.6       6.1
                   351.682    15    x    1      2.6       7.7       NÁSTROJE A NÁRADIE
                   351.692    20    x    1      4.8      10.3


                   Iné rozmery na požiadanie. Dostupnosť každého rozmeru zistíte on-line na našej web stránke.  BDS

                                                          NÁSTROJE A NÁRADIE

                  * Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným  RUKO
                  povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg  10 N). V mimoriadnych prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
                                    �
                  sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
                                                          NÁSTROJOVÉ  UPÍNAČE S.C.M.


        032 2851 300            Kontakt        29        www.magnety.sk
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34